Ancom
Spectrum Technologies, Inc.
Aquatrols
Bayer
Becker Underwood
Evonik
Scotts
Agsource Lab USA

News / Events


อบรมสัมมนา ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

 

 

บริษัท โปรครอปทีแอนด์โอ จำกัด และ บริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง การใช้พรีโมแมกส์ ในการบริหารหญ้าในสนามกอล์ฟ และ โรคหญ้าในสนามกอล์ฟเมื่อวันที่ 26 พค.ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้นนี้จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมี  Dr.Sowmya (Shoumo),  Head Technical Services-L&G APAC  บริษัท Syngenta Asia Pacific Pte Ltd. เป็นผู้บรรยาย  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 80 ท่าน

 

 

 

หลังจากฟังการบรรยายในห้องแล้ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมแปลงทดลองผลิตภัณท์ของบริษัท ซินเจนต้า จำกัด ได้แก่ แปลงทดลอง สารกำจัดเชื้อรา Heritage Maxx , สารควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้า Primo Maxx  และสารกำจัดวัชพืชแห้วหมู Monument TL

 

 

นอกจากการบรรยายในห้องและดูแปลงทดลองแล้ว ได้มีการสาธิต หัวฉีดพ่นสารควบคุมกำจัดศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบใหม่จากบริษัท ซินเจนต้า จำกัด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของสารควบคุมศัตรูพืชได้ หากท่านใดสนใจและอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท โปรครอป ทีแอนด์โอ จำกัด

 


 

คณะจากบริษัทไบเออร์จำกัด ดูงานเรื่องสนามกอล์ฟในประเทศไทย

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 พค.ที่ผ่านมา ทางบริษัท โปรครอป ทีแอนด์โอ จำกัด ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท ไบเออร์ จำกัด ที่มาประชุมเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจการตลาด  และคณะของบริษัท ไบเออร์ จำกัด บางส่วนได้มีโอกาสดูงานเรื่องสนามกอล์ฟในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสารควบคุมและกำจัดศัตรูพืชจากประเทศ เกาหลี เวียตนาม และออสเตรเลีย ได้เข้าเยี่ยมชมสนามรอบกรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก สนาม ริเวอร์เดล และ สนามรอยัลเจมส์ ซิตี้ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 


 

อบรมสัมมนา ณ สนามกอล์ฟ The Vintage Club

 

Mr. Tom Malehorn จากบริษัท Aquatrols จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตสารบริหารความชื้นในดิน ได้แก่ Revolution , Primer Select , Aquaduct , Dispatch และ Adventage Pellets ได้มาเยี่ยมชมแนะนำการดูแลบริหารความชื้นในบริเวณดินและรากหญ้า โดยได้เยี่ยมชมสนามกอล์ฟรอบๆกรุงเทพ และได้ร่วมกับบริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟขึ้น ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Fairy rings ปัญหาสำคัญที่มักมากับหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง

 

Fairy rings คือชื่อสามัญที่ใช้อธิบายถึงลักษณะการเกิดเชื้อเห็ดเป็นวงกลมรอบๆหญ้าที่เขียวชอุ่มหรือบางครั้งมีลักษณะเป็น

แนวโค้งรอบๆหญ้า โดยครั้งแรก Fairy rings จะเกิดจากสปอร์ของเห็นเพียงจุดเดียวบนชั้น Thatch ต่อมาจะพัฒนาขยายตัว

ออกมาเป็นรูปวงกลม Fairy rings สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่มักจะพบบ่อยในช่วงร้อนและอากาศแห้งโดยเฉพาะกับหญ้าที่

ไม่ค่อยได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ โดยFairy rings นั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

1.อาการ Fairy rings ที่ทำให้หญ้าตาย

2.อาการ Fairy rings ที่กระตุ้นให้หญ้าที่อยู่ในวงกลมโตและมีสีเขียวเข้ม

3.อาการ Fairy rings ที่ผลิตเห็ด

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาอาการ Fairy rings

การรักษา Fairy rings นั้นต้องทำอย่างเป็นกิจวัตรโดยใช้สารฆ่าเชื้อราควบคู่ไปกับสารบริหารความชื้อ (wetting agent) โดยประยุกต์ใช้ต่างๆกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพอากาศ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ชื่อว่า Prostar ที่ใช้จัดการกับเชื้อ Basidiomycete ที่เป็นสาเหตุของ Fairy rings แต่เมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวรวมถึงตัวที่เรานำมาใช้ทดสอบ (ตารางที่ 1) สูตรผสมแบบใหม่ของ Azoxystrobin รวมกับ Propiconazole ชื่อว่า Heritage TL, Headway และ Triadimefon

สารบริหารความชื้นชนิดใหม่ที่เรียกว่า Revolution เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ดูแลสนามโดยใช้กับบริเวณที่เป็นจุดแห้งและบริเวณที่ดินมีปัญหาในการเก็บกักน้ำซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในสนามอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งไม่นานมานี้ได้มีการทดลองประเมินการใช้สารฆ่าเชื้อราผสมกับสารบริหารความชื้นในการควบคุม Fairy rings ในสนามกอล์ฟ

 

 

การทดลองและผลการทดลอง

 

California

จากการทดลองของ University of California’s Agricultural Operation Research Facility in Riverside โดยศึกษากับกรีนที่เป็นหญ้า Bentgrasss ที่เคยมีอาการ Fairy rings ประเภทที่ 1 และ 2 โดยใช้ Endorse, Insignia, heritage และ Prostar โดยแต่ละสูตรจะผสมเข้ากับ Revolution โดยทดสอบกับพื้นที่ขนาด 3 ft. × 3 ft. ใช้หัวฉีดแบบ Flat-Fan ใช้น้ำ 81.5-163 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร วันที่ 2 และ 30 พฤษภาคม 2005 และเก็บผลการทดลอง วันที่ 29 กรกฎาคม 2005 โดยได้ผลการทดลองที่ดีกว่าเมื่อใช้น้ำปริมาณมากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำปริมาณน้อยเช่นเดียวกับแปลงที่ใช้สารฆ่าเชื้อราผสมกับ Revolution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennsylvania

สูตรการทดลองที่ใช้ใน California ถูกนำมาใช้อีกครั้งในปี 2006 บนแฟร์เวย์ที่เป็น ryeglass ในสนามกอล์ฟฝั่งทางใต้ของ Pennsylvania โดยฉีดพ่นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006 และ 20 มิถุนายน 2006 เพื่อควบคุม Fairy rings ชนิดที่ 1และ 2 และเก็บผลการทดลอง วันที่ 24 มิถุนายน 2006 โดยได้ผลการทดลองที่ดีกว่าเมื่อใช้กับน้ำปริมาณมากและการใช้สารกำจัดเชื้อราผสมเข้ากับ Revolution ให้ผลดีกว่าการใช้สารกำจัดเชื้อราเพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Carolina

ทดลองในช่วงฤดูร้อนปี 2005 ที่ Clemson University และ Education Center in Florence กับ Bentglass บนกรีนที่มีอาการ Fairy rings ชนิดที่ 1 และ 2 โดยใช้ Insignia, Heritage และ Prostar กับสารเหล่านี้ที่ผสมกับ Revolution โดยทดสอบบนพื้นที่ขนาด 5 ft. × 5ft. วันที่ 19 กรกฎาคม และ 17 สิงหาคม 2005 โดยสารฆ่าเชื้อราที่ผสมเข้ากับ Revolution ให้ผลที่ดีกว่าอย่างชัดเจนในการลดอาการ Fairy rings เมื่อเทียบกับการใช้สารฆ่าเชื้อราเพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความอดทนคือกุญแจสำคัญ

การใช้สารฆ่าเชื้อรากับสารบริหารความชื้นในการควบคุม Fairy Rings ต้องอาศัยความอดทน ยกตัวอย่าง Bentglass ที่ใช้เป็นแฟร์เวย์ใน Pennsylvania ที่มีอาการ Fairy rings ชนิดที่ 2 ซึ่งแต่ละจุดมีลักษณะเป็นหนึ่งในสี่ของวงกลมความกว้างประมาณ 3 ft. โดยแต่ละส่วนได้รับการดูแลในลักษณะต่างกัน

1.Prostar อย่างเดียว อัตรา 1.37 กรัมต่อตารางเมตร

2.Revolution อย่างเดียว 1.9 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร

3.Prostar+Revolution 1.37 กรัมกับ 1.9 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร

4.แปลงควบคุม

 

โดยโปรแกรมการดูแลรักษาทั้งหมดฉีดพ่นโดยหัวฉีดแบบ Flat-Fan ปริมาณน้ำ 163 มิลลิลิตรต่อตารางเมตร ฉีดพ่นในวันที่ 1 และ 30 กรกฎาคม 2003 ซึ่งจากการสังเกตผลการทดลอง Fairy rings ชนิดที่ 2 ยังมีอาการให้เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ในช่วงเดือนกันยายนจะเห็นได้ว่าอาการค่อยๆลดลงหรืออาจเป็นผลมาจากการหว่านปุ๋ยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่มีโปรแกรมที่ใช้ได้ผลในปี 2003 ในปี 2004 อาการ Fairy rings เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แต่ครั้งนี้จะเห็นสิ่งที่แปลกแตกต่างเกิดขึ้นคือการหายไปของส่วนที่ถูกฉีดพ่นด้วย Prostar+Revolution ในปี 2003

 

 

การศึกษาทดสอบได้มีขึ้นอีกครั้งในปี 2004 โดยใช้โปรแกรมเดียวกับปี 2003 โดยฉีดพ่นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมบนแฟร์เวย์เดียวกันที่เคยทดลองเมื่อปี 2003 และผลก็ออกมาคล้ายกับปีที่ผ่านมาคืออาการยังปรากฏในช่วงเดือนกันยายนและหายไปหลังจากการหว่านปุ๋ยในช่วงหน้าหนาว แต่เป็นที่น่าสังเกตคือในช่วงหน้าร้อนปี 2005 ไม่ปรากฏอาการ Fairy rings ให้เห็นเลย ซึ่งจากการวิเคราห์มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการหายไปของอาการ Fairy rings คือ การหว่านไปในแฟร์เวย์ การใช้สารฆ่าเชื้อรากับสารบริหารความชื้นและวงเวียนชีวิตตามธรรมชาติของเชื้อราในสนาม

ข้อแนะนำในการจัดการ

การสังเกตและเรียนรู้บริเวณและเวลาที่ Fairy rings จะเกิดสามารถช่วยให้ผู้ดูแลสนามวางแผนในการควบคุมและป้องกันการเกิดได้ โดยหากมีเวลา วัสดุอุปกรณ์และสภาพของหญ้าที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกคือการทำให้บริเวณที่เกิด Fairy rings ระบายอากาศได้ดี เช่นทำคอร์ริ่ง ต่อมาจึงเข้าสู่โปรแกรมการใช้สารฆ่าเชื้อราและสารบริหารความชื้นร่วมกันโดยการให้น้ำอย่างเพียงพอ การให้น้ำเสริมจะทำให้สารทั้งสองเคลื่อนเข้าสู่ชั้น Thatch และระบบราก แต่หากชั้นดินที่มีพื้นฐานเป็นทรายอย่างเดียวการให้น้ำมากไปอาจทำให้ตัวยาไหลเลยผ่านบริเวณที่เป็นสาเหตุของอาการ Fairy rings ซึ่งในปัจจุบันการผสมสารฆ่าเชื้อราและสารบริหารความชื้นคือวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ในการควบคุมดูแลอาการ Fairy rings